Hur man beräknar de implicita kostnaderna

En del av budgeten för något förslag måste baseras på indirekta eller implicita kostnader, ofta benämnda "overhead". Om du inte kan inkludera överliggande kostnader kan din budget överskrids med upp till 30 procent, beroende på projekt. Denna överskridande i ett miljon dollar byggprojekt kan stava katastrof för den organisation som betalar byggandet. Allmänna utgifter inkluderar kostnader som inte kan debiteras direkt till projektet, såsom el, leveranser från organisationen eller administrativt stöd.

Steg att följa:

1

Lägg till de totala kostnaderna för projektet som är direkt fakturerbara.

2

Uppskatta kostnaderna för allmänna kostnader, till exempel administrativt bistånd och andra anställningsutgifter, försäkring, resor, skatter, juridiska avgifter, telefon- och faxkostnader, hyra, reparation, redovisning, leveranser, offentliga tjänster och reklam. Du kan hitta många av dessa kostnader svårt att beräkna, men gör en grov uppskattning.

3

Beräkna 20 procent av de totala fakturerade direkta kostnaderna. Jämför detta belopp med uppskattningen av allmänna kostnader eller implicita kostnader . Inkludera det största antalet i din överliggande budget. Om exempelvis beräkningen av de implicita kostnaderna är mindre än 20 procent av de totala direkträkningsbara kostnaderna, använder du 20 procenten i stället istället. Du kan alltid returnera de outnyttjade pengarna, men du kan hitta det här beloppet mycket svårare att kompensera om det finns en extra kostnad.