Så här inaktiverar du uppringningsanslutningen på en dator

Den automatiska raden är en funktion på Windows-datorer som är ansluten till en uppringd Internetanslutning. Den här funktionen berättar att datorns modem automatiskt kopplar till Internet, om det är avstängning av någon anledning. Medan det är meningen att det är bekvämt, kan automatisk uppringning vara ett problem eftersom Internetuppringning helt och hållet tar upp telefonlinjen och blockerar inkommande och utgående samtal till huset. Inaktivera den automatiska linjen när det blir mer av en olägenhet än en bekvämlighet.

Steg att följa:

1

Öppna "Start" -menyn och skriv "regedit" i sökfältet. Tryck på "Enter" knappen för att öppna Registerredigeraren.

2

Öppna mappen "HKEY_CURRENT_USER" följt av "programvara", "Microsoft", "Windows", "CurrentVersion" och "Internet Settings".

3

Klicka på den högra panelen i fönstret och välj ett nytt DWORD-värde i menyn. Ange värdet "EnabledAutodial".

4

Dubbelklicka på det nya värdet och ändra dess värdeinformation till "0".

5

Stäng registreringsredigeraren och starta om datorn.

tips
  • Var försiktig när du ändrar registret eftersom ett litet fel kan orsaka irreversibel skada.